Umowa na przebudowę DW 913 podpisana!

Już niebawem rusza od lat wyczekiwana inwestycja. W siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach podpisano umowę na kompleksową przebudowę drogi wojewódzkiej nr 913.

Umowę podpisali dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach Zbigniew Tabor, zastępca skarbnika gminy Psary Agnieszka Adamus-Stępień oraz Andrzej Jonkisz, reprezentujący wykonawcę, firmę Strabag Sp. z o. o. Na zaproszenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w spotkaniu uczestniczyli Wójt Gminy Psary Tomasz Sadłoń. Zgodnie z porozumieniem gmina Psary sfinansuje w trakcie realizacji kompleksowej budowy DW 913 budowę nowej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w pasie drogi.
Planowana inwestycja obejmuje przebudowę drogi wojewódzkiej numer 913 od skrzyżowania z DK78 w miejscowości Celiny do skrzyżowania z drogą krajową 86 w Będzinie. Dodatkowo powstanie nowa sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej i sieć wodociągowa oraz zostanie wykonane zasilanie gablot na 6 wiatach przystankowych.

Całkowita wartość inwestycji to 124 851 916,29 zł z czego 50 150 000,00 zł stanowi pozyskana w sierpniu ubiegłego roku przez samorząd wojewódzki dotacja unijna. Koszt zadania dla Gminy Psary to 7 287 970,27 zł.

Według umowy prace potrwają do września 2021 r. Wyremontowany 13-kilometrowy fragment drogi będzie posiadał nawierzchnię bitumiczną i jedną jezdnię o szerokości od 6 do 7 metrów. Na przebudowywanym odcinku, prace będą prowadzone na 10 obiektach inżynierskich, w tym moście w Siemoni i 9 przepustach ekologicznych. Na długości 13 km powstaną ciągi pieszo-rowerowe, zatoki autobusowe, a w terenie zabudowanym chodniki. Wykonane będą oznakowania pionowe i poziome oraz przepusty i przejścia dla zwierząt. Prace obejmą również przebudowę i budowę kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz sieci gazowej i budowę sieci wodociągowej o długości ok. 5 100 mb.

Warto przypomnieć, że gmina Psary od wielu lat zabiegała o przebudowę DW nr 913. Pierwszy krok w drodze do kompleksowej przebudowy tego ruchliwego i ważnego ciągu komunikacyjnego dla mieszkańców kilku gmin wykonały samorządy, przez których teren przebiega DW 913 zawiązując konsorcjum, które sfinansowało opracowanie w 2014 r. koncepcji przebudowy drogi wojewódzkiej. Gmina Psary była liderem owego konsorcjum. Koncepcja ta została później wykorzystana do przygotowania projektu budowlanego, którego wykonanie zlecił Zarząd Dróg Wojewódzkich.

„Droga wojewódzka 913 jest drogą o największym natężeniu ruchu na terenie naszej Gminy. Wójt gminy od dawna czynił starania o przebudowę tej drogi. Myślę, że wszyscy mieszkańcy Gminy, a szczególnie sołectw: Gródków, Psary, Strzyżowice, Góra Siewierska z zadowoleniem przyjmą informację o tak ważnej inwestycji drogowej. Przebudowa DW 913 znacznie poprawi bezpieczeństwo mieszkańców szczególnie budowane ciągi pieszo rowerowe.” - mówi radny gminy Psary Jacek Gwóźdź.

Na ten moment nieznane są też jeszcze szczegóły dotyczące nowej organizacji ruchu na czas budowy, ale przebudowa DW nr 913 będzie dużym wyzwaniem organizacyjnym dla gminy Psary i będzie się wiązała ze sporymi utrudnieniami. Wszelkie ważne informacje w tej sprawie będą niezwłocznie przekazywane naszym mieszkańcom.