Zmiany w organizacji ruchu na DW 913

Szanowni Państwo, 2 grudnia na DW 913 zostanie wprowadzony kolejny etap tymczasowej organizacji ruchu. Obecnie wprowadzona organizacja zostanie przesunięta w rejon skrzyżowania ul. Leśnej z ul. Grodziecką przy Szkole Podstawowej w Gródkowie.

Na czas robót drogowych na ul. Leśnej i ul. Grodzieckiej pojawi się tymczasowa sygnalizacja świetlna. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności ze względu na bezpieczeństwo pieszych i dzieci uczęszczający do szkoły.
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 913 wyniesie 124 851 916,29 zł, z czego 95 006 823,37 zł stanowi pozyskana przez samorząd wojewódzki unijna dotacja. Inwestorem przedsięwzięcia jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, a Wykonawcą firma Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o. o.