Zamknięcie odcinka DW 913

Szanowni Państwo, 7 stycznia 2020 r. na DW 913 zostanie zamknięty odcinek drogi od ulicy 1 Maja w Strzyżowicach do ulicy Kościuszki w Górze Siewierskiej.

Obowiązujący zakaz nie będzie dotyczył mieszkańców, dojazdów do posesji oraz komunikacji miejskiej. Objazd wyznaczony będzie ulicami: Belną, Parkową, Leśną oraz Kościuszki.

Obecnie wprowadzona organizacja ruchu w Gródkowie w rejonie skrzyżowania ulicy Leśnej z ulicą Grodziecką zostanie zlikwidowana.
Prosimy wszystkich o wyrozumiałość i stosowanie się do znaków drogowych oraz o zachowanie szczególnej ostrożności ze względu na bezpieczeństwo.

Koszt kontraktowy (w umowie) przebudowy drogi wojewódzkiej nr 913 wynosi 124 851 916,29 zł, (kontrakt obmiarowy) z czego 95 006 823,37 zł stanowi pozyskana przez samorząd wojewódzki unijna dotacja. Inwestorem przedsięwzięcia jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, a Wykonawcą firma Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o. o.

Bieżące informacje o utrudnieniach na stronie internetowej www.dw913-celiny.pl w zakładce utrudnienia ruchu.