Zmiany w organizacji ruchu na DW 913

Szanowni Państwo, 17 lutego na DW 913 zostanie wprowadzony kolejny etap tymczasowej organizacji ruchu. W rejonie ulicy Granicznej zostanie wprowadzona tymczasowa sygnalizacja świetlna.

W związku z robotami drogowymi na dzień 17.02.2020 r. godz. 10.00 planowane jest wdrożenie tymczasowej organizacji ruchu. Jeden pas drogi wyłączony zostanie z ruchu na odcinku 120 metrów.

Prosimy wszystkich o wyrozumiałość i stosowanie się do znaków drogowych oraz o zachowanie szczególnej ostrożności ze względu na bezpieczeństwo.

Koszt kontraktowy (w umowie) przebudowy drogi wojewódzkiej nr 913 wynosi 124 851 916,29 zł, (kontrakt obmiarowy) z czego 95 006 823,37 zł stanowi pozyskana przez samorząd wojewódzki unijna dotacja. Inwestorem przedsięwzięcia jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, a Wykonawcą firma Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o. o.
Bieżące informacje o utrudnieniach na stronie internetowej www.dw913-celiny.pl w zakładce utrudnienia ruchu.