Zamknięcia dróg i tymczasowa organizacja ruchu na DW 913

Szanowni Państwo, w dniach od 6 do 14 maja na DW 913 będą prowadzone prace wymagające zamknięcia dróg i wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu.

6-11 maja
Szanowni Państwo, w dniach 6, 7, 8 maja na DW 913 na odcinku od ul. Belnej do ul. Granicznej w Strzyżowicach będą wykonywane prace związane z ułożeniem warstw bitumicznych. Wiąże się to z koniecznością całkowitego zamknięcia drogi pomiędzy ul. Belną a ul. Graniczną.

7-14 maja
Szanowni Państwo, w dniach od 7 do 14 maja na DW 913 w związku z pracami prowadzonymi przez PKP PLK S. A. Zakład Linii Kolejowych w Częstochowie nastąpi całkowite zamknięcie przejazdu kolejowego w Psarach.

W związku z robotami w obrębie przejazdu kolejowego w Psarach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 913 planowane jest jego całkowite zamknięcie. Prace będą prowadzone w dniach od 7 do 14 maja.

W związku z tym zwracamy się z prośbą do mieszkańców o stosowanie się do istniejących objazdów wprowadzonych przez firmę Strabag.

10 maja
Szanowni Państwo, 10 maja na DW 913 zostanie wprowadzony kolejny etap tymczasowej organizacji ruchu. W obrębie skrzyżowania ulic Zwycięstwa, 1 Maja oraz Belnej zostanie wprowadzona tymczasowa sygnalizacja świetlna.

W związku z robotami drogowymi na dzień 10.05.2021 r. godz. 8.00 planowane jest wdrożenie tymczasowej organizacji ruchu.

Prosimy wszystkich o wyrozumiałość i stosowanie się do znaków drogowych oraz o zachowanie szczególnej ostrożności ze względu na bezpieczeństwo.

Koszt kontraktowy (w umowie) przebudowy drogi wojewódzkiej nr 913 wynosi 124 851 916,29 zł, (kontrakt obmiarowy) z czego 95 006 823,37 zł stanowi pozyskana przez samorząd wojewódzki unijna dotacja. Inwestorem przedsięwzięcia jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, a Wykonawcą firma Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o. o.

Bieżące informacje o utrudnieniach na stronie internetowej www.dw913-celiny.pl w zakładce utrudnienia ruchu.