Kursowanie linii autobusowych w czasie zamknięcia przejazdu kolejowego w Psarach

Zarząd Transportu Metropolitalnego informuje, że ze względu na konieczność przeprowadzenia prac remontowych, w dniach 7-14 maja 2021 r. przejazd kolejowy w ciągu ulicy Zwycięstwa w Psarach Gródkowie zostanie całkowicie wyłączony z ruchu.

W tym czasie linie autobusowe będą kursowały wyznaczonymi trasami objazdowymi:

- linie nr 104, 107 i 200 po obsłużeniu przystanku „Będzin Łagisza Pustkowie nż” będą kursowały drogą krajową DK86 do skrzyżowania w Psarach Sarnowie i dalej ulicami: Wiejską, Szkolną i Kamienną do włączenia się na trasy rozkładowe na ulicy Zwycięstwa. Linia nr 104 od ulicy Szkolnej będzie kursowała bezpośrednio do ulicy Granicznej. Trasy powrotne przebiegać będą analogicznie. Do obsługi włączone zostaną przystanki znajdujące się na trasie objazdowej: „Psary Sarnów Autostrada”, „Psary Urząd Gminy”, „Psary Wiejska”, „Psary Remiza”, oraz „Psary Szkolna”. Z obsługi wyłączone zostaną natomiast przystanki: „Psary Gródków Centrum Dystrybucyjne”, „Psary Gródków Szkoła” oraz „Psary Gródków Klinkiernia”.

- linia nr 125 będzie kursowała w dwóch odrębnych relacjach: „Będzin Kościuszki” – „Psary Gródków Klinkiernia” przez Grodziec oraz „Będzin Kościuszki” – „Psary Gródków Kościół” przez Łagiszę. Obsługa Invest Parku będzie zapewniona kursami z i do Łagiszy.